...

Dzień 8 – Konkurs językowe wyzwanie

Przed nami 8 dzień wyzwania językowego!  Dzisiaj skupimy się na temacie POGODY.

Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/.

Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p.
Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi.

Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z lewej strony) i odpowiedzenie na zadania. Uwaga poziom języka ucznia odpowiada poziomowi książki BIG ENGLISH w naszej szkole językowej.

Proszę również zwrócić uwagę na to by każda przesyłana strona była podpisana.

Dziękujemy i życzymy powodzenia!

Poziom starter i poziom pierwszy

Dzisiaj zajmiemy się tematem POGODY.

Polecamy piosenki dla poziomu STARTER i poziomu I.

Karty pacy przygotowane specjalnie dla Was pomogą utrwalić słownictwo:

Pobierz – Karta pracy 1

Pobierz – Karta pracy 2

Pobierz – Karta pracy 3

Pobierz – Karta pracy 4

Poziom drugi

Uczniowie z poziomu II powtórzą słownictwo związane z pogodą dzięki temu filmikowi:

 

Karty pracy dla poziomu II znajdziecie tutaj:

Pobierz – Karta pracy 1

Pobierz – Karta pracy 2

Pobierz – Karta pracy 3

Pobierz  – Karta pracy 4

Dodatkowo proszę na kartce wypisać miesiące i przy każdym narysować symbol, który kojarzy się z tym danym miesiącem (np. serduszka – FEBRUARY)

Poziom trzeci

Dzieci z poziomu III mogą powtórzyć słownictwo związane z pogodą tutaj:

https://www.ang.pl/slownictwo/pogoda-po-angielsku

Natomiast ta strona przyda się przy powtórce miesięcy:

https://anglobook.pl/slownictwo/ogolne-slownictwo-angielskie/miesiace-po-angielsku

Klikając a niebieską ikonkę pod obrazkiem (lub obok) – proszę powtórzyć  wymowę.

Karty pracy dla poziomu III znajdziecie tutaj:

Pobierz – Karta pracy 1

Pobierz – Karta pracy 2

Pobierz – Karta pracy 3

Dodatkowo proszę na kartce wypisać miesiące i przy każdym narysować symbol, który kojarzy się z tym danym miesiącem (np. serduszka – FEBRUARY)

Scroll to Top
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.