...

Dzień 2 – Konkurs językowe wyzwanie

W drugi dzień JĘZYKOWEGO WYZWANIA pozostajemy w tematyce zwierząt, tym razem przenosimy się jednak na farmę.

Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/.

Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p.
Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi.

Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z lewej strony) i odpowiedzenie na zadania. Uwaga poziom języka ucznia odpowiada poziomowi książki BIG ENGLISH w naszej szkole językowej.

Poziom Starter i Poziom 1

Dla dzieci z poziomu Starter i poziomu I mamy dzisiaj, aż 4 linki. Prosimy o dwukrotne obejrzenie każdego filmiku (odsłuchanie piosenki), bo pomogą przypomnieć nazwy zwierzątek mieszkających na farmie. Następnie należy wypełnić karty pracy.

Dzieci z Poziomu Starter mają pokolorować obrazki zwierząt mieszkających na farmie i podpisać po linii.

Pobierz zadania dla poziomu starter: Poziom starter – Animals coloring.

Dla dzieci z poziomu I przygotowaliśmy 3 karty pracy, które należy uzupełnić zgodnie z podanymi w nich poleceniami.

Pobierz zadania dla Poziomu I: Poziom 1 – Animals

Poziom 2

Proszę obejrzeć powyższy film.
Zadaniem uczniów jest wypisać wszystkie zwierzątka,  a następnie napisać 1 zdanie o każdym z nich, np.
Rabbit is grey. Monkey eats fruit.

Poziom 3

Proszę obejrzeć powyższy film.
Zadaniem uczniów jest wypisać wszystkie zwierzątka,  a następnie napisać 1 zdanie o każdym z nich, np.
Rabbit is grey. Monkey eats fruit.

 

 

Scroll to Top
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.