Przygotowanie do matury w Professional English School

Uczniom klas maturalnych proponujemy przygotowanie do matury – specjalnie opracowany kurs przygotowujący do matury z języka angielskiego lub niemieckiego. Jest to oferta skierowana szczególnie dla osób rozpoczynających ostatni rok nauki w szkole średniej oraz dla wszystkich tych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje językowe i doskonale zdać egzamin maturalny z języka obcego. Przygotowanie do matury – Kurs maturalny ma na celu kompleksowo przygotować do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.Podczas zajęć uczniowie powtórzą i poszerzą słownictwo z zakresu tematów wymaganych na egzaminie maturalnym, uporządkują wiadomości gramatyczne a także będą doskonalić wszystkie cztery sprawności (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie). Będzie także okazja do pogłębienia wiedzy na temat kultury i obyczajów danego kraju.

Maturzystka w szkole językowej
Studenci matura w Professional English School

Dlaczego warto?

W trakcie kursu uczniowie rozwiązują również zadania maturalne, testy, razem z lektorem analizują ćwiczenia i omawiają popełniane błędy. Umiejętności są weryfikowane za pomocą wewnętrznych egzaminów i częstych testów. Wszyscy maturzyści będą mieli okazję zmierzyć się w naszej szkole z próbnym egzaminem maturalnym. Jest to nie tylko doskonała okazja do sprawdzenia stanu wiedzy ale także do przećwiczenia w praktyce technik zdawania i opanowania stresu. Na półmetku pracy lektor sporządza pisemny raport w którym przedstawia postępy jakie poczynił dany uczeń oraz ocenia jego pracę. Maturzyści pracują w komfortowych, małych grupach (6 – 10 osób)Pozwala to nauczycielowi skoncentrować się na każdym uczestniku zajęć. Uczniowie pracują bardzo intensywnie przez cały czas trwania kursu tj. 100 godzin. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i kończą w kwietniu. Maturzyści spotykają się dwa razy w tygodniu na dwie godziny (2 x 45 minut) lub raz w tygodniu – najczęściej w piątek lub w sobotę (4 x 45 minut).
Terminy zajęć dobierane są indywidualnie.

Organizacja Kursu:

  • podręcznik (warunkiem otrzymania bezpłatnego podręcznika jest zapisanie się na kurs do końca września)
  • materiały dydaktyczne (ksero, testy, itp.)
  • spotkania tematyczne
  • próbny egzamin maturalny
Kurs maturalny w szkole językowej

3 KROKI – aby rozpocząć naukę w naszej szkole

Zainteresowany kursem językowym?

Rozwiąż test
Kursy językowe

W czym możemy Ci pomóc?