...

Dzień 1 – Konkurs językowe wyzwanie

I dzień językowego wyzwania wprowadzi dzieci w świat zwierząt, poznają nowe słówka lub przypomną sobie te, które już znają.

Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/.

Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p.
Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi.

Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z lewej strony) i odpowiedzenie na zadania. Uwaga poziom języka ucznia odpowiada poziomowi książki BIG ENGLISH w naszej szkole językowej.

Poziom Starter

Dla sześciolatków i uczniów klasy I polecamy obejrzeć ten film.

Zadania:

Uczniowie z poziomu STARTER mają za zadanie narysować 10 wybranych dzikich zwierząt, które występują w filmie.

Uczniowie  z poziomu I są proszeni  o wypisanie wszystkich zwierzątek które pojawiają się w filmie Oczywiście chętni mogą je dodatkowo narysować:).

Poziom 2

Proszę obejrzeć powyższy film.
Zadaniem uczniów jest wypisać wszystkie zwierzątka,  a następnie napisać 1 zdanie o każdym z nich, np.
Rabbit is grey. Monkey eats fruit.

Poziom 3

Proszę obejrzeć powyższy film.
Zadaniem uczniów jest wypisać wszystkie zwierzątka,  a następnie napisać 1 zdanie o każdym z nich, np.
Rabbit is grey. Monkey eats fruit.

Scroll to Top
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.