...

Dzień 14 – Konkurs językowe wyzwanie

Przed nami 14 dzień wyzwania językowego!  Dzisiaj skupimy się na temacie ZAWODY.

Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/.

Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p.
Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi.

Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z lewej strony) i odpowiedzenie na zadania. Uwaga poziom języka ucznia odpowiada poziomowi książki BIG ENGLISH w naszej szkole językowej.

Proszę również zwrócić uwagę na to by każda przesyłana strona była podpisana.

Dziękujemy i życzymy powodzenia!

Poziom starter i poziom pierwszy

Ostatni dzień językowego wyzwania przed nami!  Mam nadzieję, że jesteście z nami, oglądacie rekomendowane filmiki i dzielnie wypełniacie karty pracy. Oto co przygotowaliśmy na dzisiaj dla poziomu STARTER oraz I. Na początek piosenki:

Karta pracy do dzisiejszego dnia tutaj:

Dzień 14 – Poziom starter i pierwszy – Karta pracy

Dodatkowo narysuj kim chciałabyś / chciałbyś zostać w przyszłości i podpisz.

Poziom drugi i trzeci

Dzieci z poziomu II i III zachęcamy gorąco  do obejrzenia tych  filmików:

W przypadku tego filmiku na podstawie podpowiedzi – zgadnijcie o jakim zawodzie mowa. Waszym zadaniem jest wynotować na kartce wszystkie zawody, które pojawiły się w filmie i podkreślić, te które odgadliście.

Karty pracy do dzisiejszego tematu znajdziecie tutaj:

Dzień 14 – Poziom drugi i trzeci – Karta pracy

Miłej zabawy:)

Scroll to Top
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.