Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty stawia przed uczniem wysokie wymagania i ma istotny wpływ na kierunek jego dalszej edukacji, dlatego warto dobrze się do niego przygotować.

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty w Professional English School daje poczucie bezpieczeństwa, że uczeń będzie przygotowany do egzaminu profesjonalnie i efektywnie.

W trakcie 90 godzinnego kursu uczniowie powtórzą i usystematyzują wiedzę, oraz kluczowe umiejętności egzaminacyjne. Podczas zajęć będą również rozwiązywać różnorodne zadania egzaminacyjne oraz próbne testy, a także wypracują skuteczne strategie egzaminacyjne.

Gwarantem sukcesu kursu są sprawdzone metody nauczania oraz  lektorzy, posiadająca doświadczenie w pracy z młodzieżą i w przygotowywaniu do egzaminów.

szkoła językowa egzamin ósmoklasisty
egzamin ósmoklasisty - opis

W ramach kursu zapewniamy:

 • Dokładną analizę poziomu i potrzeb ucznia oraz dobór odpowiedniej grupy.
 • 90 godzin intensywnej nauki pod okiem sprawdzonych lektorów.
 • Naukę w małych grupach 6-8 osób, co ma przełożenie na efektywność i wysoką jakość szkolenia.
 • Gruntowną powtórkę i utrwalenie słownictwa oraz zagadnień gramatycznych, które uczeń powinien znać na koniec szkoły podstawowej.
 • Rozwinięcie umiejętności czytania, pisania i słuchania ze zrozumieniem oraz poszerzenie znajomości funkcji i środków językowych.
 • Intensywny trening zadaniowy.
 • Ćwiczenie strategii egzaminacyjnych do każdej z pięciu części egzaminu.
 • Systematyczne testowanie umiejętności egzaminacyjnych i stopniowe oswajanie z formułą egzaminu.
 • Monitoring postępów i raport o postępach kursanta po I i II semestrze.

Organizacja Kursu:

 • Liczba zajęć w roku – 90 godzin
 • Liczba dzieci w grupie 6-8 osób
 • Czas trwania zajęć 3 x 45 minut /tydzień
 • Rodzic jest informowany o postępach dziecka poprzez:
 • raport semestralny i końcowo – roczny
 • GRATIS: podręcznik (przy zapisie na kurs do 7 września 2019) oraz próbny egzamin ósmoklasisty na półmetku pracy

3 KROKI – aby rozpocząć naukę w naszej szkole