...

Dzień 13 – Konkurs językowe wyzwanie

Przed nami 13 dzień wyzwania językowego!  Dzisiaj skupimy się na temacie UBRAŃ.

Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/.

Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p.
Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi.

Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z lewej strony) i odpowiedzenie na zadania. Uwaga poziom języka ucznia odpowiada poziomowi książki BIG ENGLISH w naszej szkole językowej.

Proszę również zwrócić uwagę na to by każda przesyłana strona była podpisana.

Dziękujemy i życzymy powodzenia!

Poziom starter

Dzisiaj przedostatni dzień wyzwania językowego. Przed nami temat związany z ubraniami.

Prosimy o obejrzenie powyższych filmików i wypełnienie tej karty pracy:

Pobierz  – Dzień 13 – Poziom starter – Karta pracy

Poziom pierwszy

Dla dzieci z poziomu I polecamy filmik:

A po jego obejrzeniu prosimy o wypełnienie karty pracy:

Pobierz – Dzień 13 – Poziom pierwszy – Karta pracy

Oprócz karty pracy, drugie zadanie polega na wycięciu z gazety lub wydrukowaniu 3 stylizacji ubraniowych i wypisaniu ubrań, które mają na sobie te osoby.

Poziom drugi i trzeci

Dzieci z poziomu II i III również sprawdzą dzisiaj, czy potrafią po angielsku nazwać, co mają na sobie.

Zaczniemy od powtórki słownictwa (obok słówka i obrazka jest ikonka głośnik – należy na nią kliknąć, aby utrwalić wymowę słówek:

https://www.ang.pl/slownictwo/ubrania-garderoba-po-angielsku

Tutaj znajdziecie karty pracy:

Pobierz – Dzień 13 – Poziom drugi i trzeci – Karta pracy

Dodatkowo wytnijcie z gazety lub wydrukujcie 3 stylizacje ubraniowe i w kilku zdaniach opiszcie w co ubrane są postaci.

Scroll to Top
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.