...

Dzień 4 – Konkurs językowe wyzwanie

Przed nami 4 dzień wyzwania językowego!  Dzisiaj skupimy się na przymiotnikach a konkretnie na przeciwieństwach.

Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/.

Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p.
Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi.

Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z lewej strony) i odpowiedzenie na zadania. Uwaga poziom języka ucznia odpowiada poziomowi książki BIG ENGLISH w naszej szkole językowej.

Proszę również zwrócić uwagę na to by każda przesyłana strona była podpisana.

Dziękujemy i życzymy powodzenia!

Poziom Starter

Dla sześciolatków i uczniów klasy I polecamy obejrzeć powyższy film.

Prosimy o kilkukrotne posłuchanie jej, by dzieciom utrwaliły się następujące przymiotniki:

Big- small

Short – long

Hot- cold

Weak – strong

Heavy-light

Left – right

Happy – sad

Good – bad

Następnie zadaniem uczniów jest wypełnieni karty pracy. Podpisanie (po linii) przeciwstawnych słówek.

Pobierz kartę pracy – Poziom starter – dzień 4.

Poziom 1

Proszę obejrzeć powyższy film.

Następnie prosimy o wypełnienie dwóch  kart pracy.

Poziom I – dzień 4 – karta pracy 1

Poziom I – dzień 4 – karta pracy 2

Powodzenia!

Poziom 2 i 3

Następnie proszę na kartce wynotować wszystkie przeciwstawne pary i z 8 wybranymi przymiotnikami ułożyć po 1 zdaniu.

Drugie zadanie polega na wydrukowaniu karty pracy nr 1. Znajdują się tam różne przymiotniki które należy dobrać w przeciwstawne pary.

Uwaga! Jeśli wydrukujecie karty na grubszej kartce, możecie je wykorzystać jako świetną grę:).

Karty należy rozłożyć na stole odwrotną stroną do góry. Uczestnicy gry kolejno odkrywają po dwie karty w celu znalezienia pasujących do siebie par przymiotników o przeciwstawnym znaczeniu. Gracz, któremu uda się skompletować parę, zabiera ją, a jeżeli próba skończy się niepowodzeniem, odkłada karty na to samo miejsce. Zabawa toczy się do momentu odnalezienia wszystkich par. Wygrywa gracz, który zbierze największą ilość par.

Poziom II i III – Dzień 4 – Karta pracy 1

Powodzenia!

Scroll to Top
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.