...

Dzień 6 – Konkurs językowe wyzwanie

Przed nami 6 dzień wyzwania językowego!  Dzisiaj skupimy się na temacie FAMILY.

Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/.

Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p.
Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi.

Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z lewej strony) i odpowiedzenie na zadania. Uwaga poziom języka ucznia odpowiada poziomowi książki BIG ENGLISH w naszej szkole językowej.

Proszę również zwrócić uwagę na to by każda przesyłana strona była podpisana.

Dziękujemy i życzymy powodzenia!

Poziom starter

Dzisiaj sobota i szósty dzień wyzwania!  Dzieci z poziomu  STARTER zaczną od posłuchania trzech piosenek, które wprowadzą je w tematykę family.

Prosimy o wypełnienie karty pracy, aby utrwalić słownictwo:

Pobierz kartę pracy – dzień 6

Dodatkowo dowolną techniką plastyczną dzieci powinny stworzyć swoją rodzinę (Mogą wykorzystać plastelinę, farby, etc). Następnie niech wymienią po angielsku wszystkich członków Rodziny.

Poziom pierwszy

Dzieci z poziomu I w tematykę family wprowadzi filmik powyżej.

Na podstawie tego filmiku dzieci z poziomi I powinny stworzyć na kartce A4 drzewo genealogiczne swojej rodziny i podpisać wszystkich jej członków.

Karty pracy do wypełnienia tutaj:

Pobierz kartę pracy – dzień 6

Poziom drugi

Po oglądnięciu filmu  wykorzystując dowolną technikę prosimy, by narysowały (namalowały) swoją rodzinę, a potem w minimum 5 zdaniach niech ją opiszą  (mogą to być informacje jaki jest stopień pokrewieństwa z dzieckiem, jak  każda z osób ma na imię /  ile ma lat, etc)

Tutaj natomiast znajdziecie karty pracy, które pomogą utrwalić słownictwo:

Pobierz kartę pracy – Dzień 6

Poziom trzeci

Dzieci z poziomu III prosimy, by wykorzystując dowolną technikę narysowały (namalowały) swoją rodzinę.  Następnie w minimum 10 zdaniach proszę ją opisać.

Dodatkowo przygotowaliśmy kartę pracy do wypełnienia:

Pobierz kartę pracy – Dzień 6

Powodzenia!

Scroll to Top
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.