...

Konkurs – językowe wyzwanie

Dzień 14 – Konkurs językowe wyzwanie

Przed nami 14 dzień wyzwania językowego!  Dzisiaj skupimy się na temacie ZAWODY. Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/. Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p.Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi. Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z lewej strony) […]

Dzień 14 – Konkurs językowe wyzwanie Read More »

Dzień 13 – Konkurs językowe wyzwanie

Przed nami 13 dzień wyzwania językowego!  Dzisiaj skupimy się na temacie UBRAŃ. Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/. Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p.Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi. Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z lewej strony)

Dzień 13 – Konkurs językowe wyzwanie Read More »

Dzień 12 – Konkurs językowe wyzwanie

Przed nami 12 dzień wyzwania językowego!  Dzisiaj skupimy się na temacie szkoły. Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/. Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p.Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi. Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z lewej strony)

Dzień 12 – Konkurs językowe wyzwanie Read More »

Dzień 11 – Konkurs językowe wyzwanie

Przed nami 11 dzień wyzwania językowego!  Dzisiaj skupimy się na temacie emocji i rzeczowników. Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/. Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p.Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi. Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z

Dzień 11 – Konkurs językowe wyzwanie Read More »

Dzień 10 – Konkurs językowe wyzwanie

Przed nami 10 dzień wyzwania językowego!  Dzisiaj skupimy się na temacie jedzenia. Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/. Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p. Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi. Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z lewej

Dzień 10 – Konkurs językowe wyzwanie Read More »

Dzień 9 – Konkurs językowe wyzwanie

Przed nami 9 dzień wyzwania językowego!  Dzisiaj skupimy się na temacie owoców i warzyw. Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/. Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p.Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi. Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z

Dzień 9 – Konkurs językowe wyzwanie Read More »

Dzień 8 – Konkurs językowe wyzwanie

Przed nami 8 dzień wyzwania językowego!  Dzisiaj skupimy się na temacie POGODY. Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/. Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p.Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi. Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z lewej strony)

Dzień 8 – Konkurs językowe wyzwanie Read More »

Dzień 7 – Konkurs językowe wyzwanie

Przed nami 7 dzień wyzwania językowego!  Dzisiaj skupimy się na temacie zabawki. Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/. Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p.Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi. Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z lewej strony)

Dzień 7 – Konkurs językowe wyzwanie Read More »

Dzień 6 – Konkurs językowe wyzwanie

Przed nami 6 dzień wyzwania językowego!  Dzisiaj skupimy się na temacie FAMILY. Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/. Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p. Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi. Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z lewej

Dzień 6 – Konkurs językowe wyzwanie Read More »

Dzień 5 – Konkurs językowe wyzwanie

Przed nami 5 dzień wyzwania językowego!  Dzisiaj skupimy się na temacie MY BODY. Jeśli dane słówko lub wyrażenie będzie niejasne polecamy sprawdzić w słowniku: https://www.diki.pl/. Zadanie możecie zrobić na dowolnej kartce (z bloku lub z zeszytu) Następnie przesyłacie skan zadania na e-maila: lektor@professionalenglish.com.p.Lub dostarczacie po feriach zimowych swojemu lektorowi. Prosimy o wybranie odpowiedniego poziomu języka (z lewej

Dzień 5 – Konkurs językowe wyzwanie Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.