...

Direct Method for English

Informacje o kursie

Wiek

3-5 lat

Ilość godzin

35

Plan zajęć

1x45min./tydz.

Cena

10x87,50zł

Forma zajęć

stacjonarnie

Direct Method for English

Direct Method For English to system nauki języka angielskiego stworzony przez grupę doświadczonych ekspertów i metodyków. Jest on systematycznie udoskonalany w oparciu o regularnie przeprowadzone badania oraz najnowsze trendy w nauczaniu języków obcych.

Metoda Direct Method For English jest w założeniach podobna do popularnej Metody Callana. Jej głównym celem  jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji
i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.Głównym elementem lekcji jest zadawanie pytań przez nauczyciela i udzielanie przez uczniów odpowiedzi stosując pełne zdania.

Direct Method For English łączy w sobie dotychczasowe osiągnięcia Metody Callana z najnowszymi trendami w nauczaniu języków obcych.

Direct Method For English – przy zachowaniu wszystkich zalet Metody Callana – oferuje dodatkowo:

 • nacisk na formułowanie swobodnych wypowiedzi językowych,

 • przejrzysty układ podręcznika,

 • aktualne i praktyczne słownictwo,

 • transkrypcję fonetyczną,

 • nowe i ciekawe pytania w naturalnej, konwersacyjnej angielszczyźnie,

 • znacznie przystępniejszą gramatykę, każde zagadnienie gramatyczne posiada dodatkową oprawę w postaci ćwiczeń gramatycznych, tematycznie związanych

 • z wprowadzonym słownictwem,

 • uwzględnienie specyficznych potrzeb polskiego Słuchacza.

Zajęcia Direct Method for English odznaczają się bardzo intensywnym tempem, co ma pomóc Słuchaczowi w przełamywaniu barier językowych i zapewnić mu maksymalny kontakt z językiem w trakcie trwania zajęć.
Direct Method for English to nowoczesne podręczniki do nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią.
Metoda bezpośrednia pozwala nauczyć się w atrakcyjny i przyjemny sposób tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: mówienia oraz rozumienia ze słuchu.

 

Podręcznik napisany w taki sposób, aby maksymalnie uprościć i ułatwić naukę, zawiera:
 • dwa etapy nauki, w których nowe słówka podane są z polskimi tłumaczeniami oraz wymową,
 • dyktanda,

 • płytę CD z nagranymi słówkami, pytaniami i odpowiedziami, a także dyktandami,

 • zestaw dodatkowych ćwiczeń gramatycznych,

 • alfabetyczny wykaz słownictwa na końcu książki.

Płytę CD otrzymują Państwo GRATIS – można jej słuchać w drodze do domu, do pracy, podczas przygotowywania kolacji. Ważne aby powtarzać lekcje jak najczęściej – wtedy efekty są najlepiej widoczne!

Dodatkowo GRATIS dostęp do PLATFORMY INTERNETOWEJ, dostępnej 24 godziny/dobę. Dzięki nam możesz doskonalić język bez ograniczeń! Poszczególne ćwiczenia są skorelowane z lekcjami. W przypadku nieobecności, bardzo łatwo nadrobisz zaległości.

Praktycznie każde zajęcia zaczynają się od powtórki materiału z kilku ostatnich lekcji, po której wprowadzany jest nowy materiał. Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście. Praca ustna jest przerywana czytaniami i dyktandami.

Jak wyglądają lekcje w metodzie bezpośredniej Direct Method?

Metodą bezpośrednią uczymy się języka angielskiego tak jak kiedyś uczyliśmy się języka ojczystego. Udowodniono, że nauka języka obcego jest najbardziej skuteczna, gdy odbywa się w sposób podobny do nauki języka ojczystego przez dzieci. Będąc dzieckiem – najpierw słyszymy słowa, potem mówimy, czytamy i w końcu uczymy się pisać. My uczymy dokładnie w taki sam sposób i dlatego jesteśmy skuteczni.

Nauczyciel zadaje każde pytanie dwa razy z dużą prędkością, automatycznie zaczynając też odpowiedź za słuchacza. To pozwala słuchaczowi łatwiej zrozumieć pytanie oraz przygotować się do odpowiedzi, dzięki czemu tempo lekcji jest większe. Nauczyciel nie czeka biernie, aż słuchacz sam odpowie na pytanie, ale cały czas skłania go do szybkiej odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi w pierwszych etapach nauki są z góry określone i od tego wzoru nie powinien odbiegać ani nauczyciel, ani słuchacz. Słuchacz ćwiczy dokładnie te słowa i struktury gramatyczne, które są zawarte w pytaniach i odpowiedziach. W kolejnych etapach wprowadza się elementy własnej inwencji i słuchacz tworzy coraz więcej własnych, dowolnych odpowiedzi.

Aby rozwinąć odpowiednie odruchy językowe, należy mówić szybko i bez zastanawiania się. Dzięki temu wykorzenia się nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język obcy, który bardzo utrudnia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie. Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze odpowiadają na pytania nauczyciela w jak najdłuższej formie, aby maksymalnie wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

Nauczyciel mówi do słuchaczy dość szybko, w naturalnym tempie konwersacji. Mimo, że początkowo taki sposób prowadzenia zajęć może dziwić słuchaczy, szybko przyzwyczają się do niego, co pozwala im później łatwo rozumieć rozmowy w obcym języku prowadzone z naturalną prędkością. Ponadto szybkie tempo skutecznie zapobiega znużeniu, zmusza do koncentracji, pozwala na usłyszenie większej ilości słów oraz częstsze ich powtarzanie, jednocześnie uniemożliwiając tłumaczenie sobie wszystkiego na język ojczysty.

Tajemnicą sukcesu w uczeniu się języka obcego są powtórki materiału. Nauka języka polega głównie na wykształceniu szybkich odruchów, podobnie jak pisanie na maszynie, albo gra na fortepianie. Takie odruchy mogą być wykształcone jedynie przez częste powtórki. Należy powtarzać tak często, aż można będzie wykonać czynność bez zastanawiania się. Dzięki systemowi powtórek, słuchacze doskonale znają cały przerobiony materiał. Jest to jedna z niepodważalnych przewag metody bezpośredniej nad innymi metodami, gdzie często jest tak, że nie wraca się już do raz opracowanych zagadnień, pozostawiając w ten sposób luki w wiedzy słuchaczy.

Dajemy szansę na przekonanie się jak działa Direct Method For English. Zapraszamy do skorzystania z 4 lekcji próbnych. Jeżeli Direct Method For English nie spełni Państwa oczekiwań, nie zapłacicie Państwo za odbyte lekcje. W przypadku kontynuacji kursu lekcje próbne będą płatne.

Prosta reguła – ucho, usta, oko, ręka

Metodą bezpośrednią uczymy się języka angielskiego tak jak kiedyś uczyliśmy się języka ojczystego. Udowodniono, że nauka języka obcego jest najbardziej skuteczna, gdy odbywa się w sposób podobny do nauki języka ojczystego przez dzieci. Będąc dzieckiem – najpierw słyszymy słowa, potem mówimy, czytamy i w końcu uczymy się pisać. My uczymy dokładnie w taki sam sposób i dlatego jesteśmy skuteczni.

Pytania

Nauczyciel zadaje każde pytanie dwa razy z dużą prędkością, automatycznie zaczynając też odpowiedź za słuchacza. To pozwala słuchaczowi łatwiej zrozumieć pytanie oraz przygotować się do odpowiedzi, dzięki czemu tempo lekcji jest większe. Nauczyciel nie czeka biernie, aż słuchacz sam odpowie na pytanie, ale cały czas skłania go do szybkiej odpowiedzi.

Odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi w pierwszych etapach nauki są z góry określone i od tego wzoru nie powinien odbiegać ani nauczyciel, ani słuchacz. Słuchacz ćwiczy dokładnie te słowa i struktury gramatyczne, które są zawarte w pytaniach i odpowiedziach. W kolejnych etapach wprowadza się elementy własnej inwencji i słuchacz tworzy coraz więcej własnych, dowolnych odpowiedzi.

Aby rozwinąć odpowiednie odruchy językowe, należy mówić szybko i bez zastanawiania się. Dzięki temu wykorzenia się nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język obcy, który bardzo utrudnia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie. Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze odpowiadają na pytania nauczyciela w jak najdłuższej formie, aby maksymalnie wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

Szybkość jest podstawą

Nauczyciel mówi do słuchaczy dość szybko, w naturalnym tempie konwersacji. Mimo, że początkowo taki sposób prowadzenia zajęć może dziwić słuchaczy, szybko przyzwyczają się do niego, co pozwala im później łatwo rozumieć rozmowy w obcym języku prowadzone z naturalną prędkością. Ponadto szybkie tempo skutecznie zapobiega znużeniu, zmusza do koncentracji, pozwala na usłyszenie większej ilości słów oraz częstsze ich powtarzanie, jednocześnie uniemożliwiając tłumaczenie sobie wszystkiego na język ojczysty.

Częste powtarzanie materiału

Tajemnicą sukcesu w uczeniu się języka obcego są powtórki materiału. Nauka języka polega głównie na wykształceniu szybkich odruchów, podobnie jak pisanie na maszynie, albo gra na fortepianie. Takie odruchy mogą być wykształcone jedynie przez częste powtórki. Należy powtarzać tak często, aż można będzie wykonać czynność bez zastanawiania się. Dzięki systemowi powtórek, słuchacze doskonale znają cały przerobiony materiał. Jest to jedna z niepodważalnych przewag metody bezpośredniej nad innymi metodami, gdzie często jest tak, że nie wraca się już do raz opracowanych zagadnień, pozostawiając w ten sposób luki w wiedzy słuchaczy.

U nas nie kupujecie kota w worku

Dajemy szansę na przekonanie się jak działa Direct Method For English. Zapraszamy do skorzystania z 4 lekcji próbnych. Jeżeli Direct Method For English nie spełni Państwa oczekiwań, nie zapłacicie Państwo za odbyte lekcje. W przypadku kontynuacji kursu lekcje próbne będą płatne.

Wyślij zgłoszenie na kurs

Oddzwonimy i ustalimy szczegóły kursu. Wysłanie zgłoszenia nie obliguje do podpisania umowy. 

Dołącz na Facebooku!

Polub FanPage Szkoły Językowej Professional English School
i bądź na bieżąco z  ogłoszeniami, startem grup i innymi wydarzeniami w naszej szkole.

Scroll to Top
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.