...

Kurs językowy – jak wybrać najlepszy?

Obecnie wybór kursu językowego z racji na szeroki rynek tego typu usług może okazać się niezwykle trudny. Przed podjęciem decyzji kurs językowy należy zastanowić się w jaki sposób chcemy się uczyć i na jakie zdolności kłaść nacisk. Ponadto warto zadać sobie pytanie czy bardziej komfortowa jest dla nas nauka poprzez zajęcia indywidualne czy grupowe. Będzie to miało duży wpływ na postęp w nauce oraz chęć jej kontynuowania.

Najlepszą inwestycją jest inwestycja w samego siebie. Coraz częściej osoby w każdym wieku decydują się na naukę języka obcego. Wybór kursu językowego to ważna decyzja, od której zależy nasz postęp językowy. Przed podjęciem decyzji należy zadać sobie pytanie, czego wymagamy od kursu, jakie umiejętności chcemy poszerzyć i rozwijać oraz zastanowić się nad intensywnością kursu. Skuteczna nauka to nie tylko uczestnictwo w zajęciach i posługiwanie się językiem obcym . Ważne jest pozbycie się bariery językowej oraz swobodne używanie języka obcego w sytuacjach prywatnych i zawodowych.

Wypełnij test sprawdzający poziom

Ważnym aspektem, o którym część osób zainteresowanych nauką w szkole językowej zapomina jest poznanie swojego poziomu językowego. Samo przystąpienie do kursu nie gwarantuje rozwoju językowego. Szkoły językowe oferujące przed przystąpieniem do kursu przeprowadzenie testu językowego oraz audytu są tymi najbardziej wartościowymi na rynku. Przystępując do wyżej wymienionych kroków mamy pewność, że dobrana dla nas grupa będzie odpowiednia. Unikniemy również niemiłych sytuacji takich jak zbyt wysoki bądź niski poziom nauczania, co skutecznie może zrazić do dalszej nauki języka obcego.

Forma zajęć językowych

W pierwszej kolejności trzeba się zastanowić nad najlepszą dla nas formą zajęć. Przeważnie szkoły językowe oferują wybór między zajęciami indywidualnymi oraz grupowymi. Część szkół językowych ma także w swojej ofercie grupy comfort – małe, liczące maksymalnie do 3-4 kursantów. Zajęcia indywidualne na pewno zapewniają ściślejszą współpracę z lektorem. Zajęcia jeden na jeden są w 100% dopasowane do potrzeb kursanta. Pozwalają na rozwijanie wybranych zdolności językowych i skupienie się na problematycznych aspektach. Lektor jest w stanie poświęcić całą uwagę na naszej osobie, co na pewno jest plusem przy porównywaniu zajęć indywidualnych z grupowymi.

Zajęcia grupowe z kolei pozwalają na bardziej kreatywną i ciekawą naukę z racji tego, że kursanci wzajemnie się motywują i napędzają. Lektor potrafi wtedy bardziej zmotywować kursantów do nauki chociażby poprzez zabieranie przez nich głosu przy prezentowaniu wyników swojej pracy. Co prawda, lektor nie skupi się podczas tego typu zajęć na jednym kursancie, bo ma pod opieką całą grupę, ale często pytania zadawane przez kursantów, służą pozostałym. Ponadto w większości szkół językowych lektor jest w stałym kontakcie z kursantami poprzez chociażby e-maile czy platformę e-learningową.

Przy wyborze kursu trzeba także brać pod uwagę aspekty finansowe. Zajęcia indywidualne bardziej nadszarpną portfel kursanta, bo cena godziny zajęć jeden na jeden zazwyczaj jest o wiele wyższa niż cena godziny zajęć grupowych.

Intensywność zajęć na kursie językowym

Istotnym elementem kursu jest również intensywność zajęć. Osoby zapracowane, z licznymi obowiązkami nie zawsze mogą sobie pozwolić na uczestnictwo w zajęciach językowych więcej niż jeden raz w tygodniu. W tym przypadku trzeba skłaniać się ku szkołom językowym, oferującym kursy, w których zajęcia odbywają się raz w tygodniu w skumulowanych blokach trzy bądź cztero-godzinnych. Osoby, preferujące naukę cykliczną zazwyczaj zwracają uwagę na kursy prowadzone dwa razy w tygodniu w niezmiennych terminach. Wielu zwolenników zyskują sobie kursy wakacyjne. Osoby na wakacjach bądź urlopie dysponują większą ilością czasu i stawiają na intensywne jedno lub dwumiesięczne kursy.

Wszystkie wyżej wymienione aspekty są ogromnie ważne w przypadku wyboru kursu językowego. Należy porównać je w oparciu o oferty interesujących nas szkół językowych. Dostosowany do potrzeb ucznia kurs z pewnością przyniesie pożądane efekty i skutecznie zachęci do rozwijania kompetencji językowych.

Kurs językowy dla dzieci

Przygoda z nauką języka obcego w przypadku dzieci powinna zostać rozpoczęta jak najwcześniej. Co najważniejsze dzieci uczą się głównie przez gry i zabawy dzięki czemu w naturalny sposób zaczyna się nauka języka. Co więcej dzieci bardzo szybko chłoną wiedzę, a poprzez liczne powtórki materiału, na trwałe zapisuje się ona w pamięci. Atmosfera na zajęciach jest niezwykle ważna jeżeli mamy na celu szybki postęp w nauce. Dzieci poprzez pracę z profesjonalnymi lektorami, mającymi wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka obcego i motywującymi najmłodszych kursantów do nauki, chętnie będą uczestniczyły w zajęciach językowych. Język obcy wdrażany dzieciom od najmłodszych lat przynosi ogromne efekty w przyszłości. Mali kursanci obeznani i osłuchani z obcym językiem mają mniejszą barierę językową, co jest ogromnie ważne jeżeli chodzi o kontynuację nauki na kolejnych szczeblach edukacji.

Kurs językowy dla młodzieży

W przypadku kursu języka obcego dla młodzieży konieczne jest staranne dobranie programu nauczania w taki sposób, aby zajęcia były miłą formą spędzania wolnego czasu, a nie przymusowym obowiązkiem. Nastolatkowie poprzez naukę języka obcego robią krok w przód ku swojej świetlanej przyszłości. Kurs językowy nie tylko przyniesie korzyść w szkole poprzez lepsze wyniki nauczania, ale także przyda się w późniejszej rekrutacji na uczelnie wyższe czy do pracy. Rozwinięte umiejętności językowe są w obecnych czasach niezwykle ważne w celu rozwijania ścieżki naukowej. Lektorzy, posiadając doświadczenie w nauczaniu są w stanie ukierunkować kursanta tak, aby ciągle chciał rozwijać swoje zdolności językowe. Z czasem zorientuje się, że nie tylko należy zdać egzamin ósmoklasisty i maturę, ale warto jest także mieć coś „ponad”. Niezwykle ciekawą opcją dla młodych ludzi jest przystąpienie do certyfikowanych egzaminów takich jak TOEIC, TOEFL czy FCE, dających ogromne możliwości rozwoju naukowego.

Kursy językowe dla dorosłych

Osoba dorosła, podejmując decyzję o podjęciu nauki języka obcego musi nastawić się na konkretny cel, do którego zamierza dążyć. Należy przemyśleć, do czego przyda się takiej osobie język obcy. Jedynie do celów hobbystycznych czy zawodowych. Do rozważenia zostaje kurs ogólny, specjalistyczny lub zajęcia indywidualne. Metody nauczania i materiały powinny być dostosowane do wieku i potrzeb kursantów. Po pierwsze należy postawić na kurs, który ma do zaproponowania nie tylko pracę z podręcznikiem, polegającą na realizowaniu poszczególnych jego rozdziałów. Ważne są materiały dodatkowe, ćwiczenia konwersacyjne czy zajęcia internetowe w postaci platformy e-learningowej oraz testy językowe sprawdzające wiedzę.. Zajęcia powinny być atrakcyjne, kreatywne i efektywne. Ważnym aspektem jest kontakt z żywym językiem i mocny nacisk na zdolności konwersacyjne.

Scroll to Top
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.