...

Nasz zespół

Nasz zespół

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że skuteczność nauki języków obcych w dużym stopniu zależy od sposobu przekazywania wiedzy. Ważne, aby nauczyciele posiadali nie tylko dyplom i odpowiednie kwalifikacje, ale także, by umieli wiedzę przekazać w sposób ciekawy i niestandardowy. Jest to poziom minimum, który muszą spełniać lektorzy, aby podjąć pracę w Professional English School. Mierzymy wyżej, dlatego zatrudniamy tylko wysoko wykwalifikowanych lektorów, którzy potrafią napełnić słuchaczy pozytywną energią i zachęcić do poznawania języka obcego. Wszyscy oni posiadają odpowiednie przygotowanie i warsztat umiejętności nauczycielskich, a także entuzjastyczne podejście do pracy, odpowiadające potrzebom słuchaczy nowoczesnych kursów językowych.

Dążąc do doskonałości, nie zapominamy o idei uczenia się przez całe życie. Dlatego nasi lektorzy stale doskonalą metody swojej pracy poprzez udział w szkoleniach, warsztatach metodycznych i konferencjach. Dzięki nim wracają do studentów wzbogaceni o nowe, szersze spojrzenie na swoją dotychczasową pracę oraz o nowe umiejętności przydatne w procesie nauczania.

Nieustannie oceniamy skuteczność naszych nauczycieli. Każdy z nich jest obserwowany przez szkolnego metodyka. Często spotykamy się z lektorami, by omówić ich sukcesy i trudności, dzięki czemu na bieżąco rozwiązujemy ich problemy oraz monitorujemy cały proces nauczania w szkole. Bardzo uważnie słuchamy też opinii naszych studentów, zarówno tych wyrażanych w trakcie kursu jak i po jego zakończeniu.

 

 

Scroll to Top
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.