...

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Pierwszym krokiem w celu rozpoczęcia nauki w naszej szkole językowej jest rozwiązanie testu na naszej stronie internetowej.

Następnie kursant umawiany jest na audyt językowy – krótką rozmowę z Panią Metodyk.

Dopiero po dwuetapowym określeniu poziomu językowego, kursant jest przyporządkowywany do konkretnej grup

Dbamy o jak największy komfort nauki naszych kursantów, więc staramy się, aby grupy były jak najmniejsze. Przeważnie liczba osób w grupie waha się od 6 do 8 osób.

Zajęcia prowadzone są przez polskich lektorów, mających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu kursantów we wszystkich grupach wiekowych. Zdajemy sobie sprawę, że skuteczność nauki języków obcych w dużym stopniu zależy od sposobu przekazywania wiedzy. Ważne, aby nauczyciele posiadali nie tylko dyplom i odpowiednie kwalifikacje, ale także, by umieli wiedzę przekazać w sposób ciekawy i niestandardowy. Jest to poziom minimum, który muszą spełniać lektorzy, aby podjąć pracę w Professional English School. Mierzymy wyżej, dlatego zatrudniamy tylko wysoko wykwalifikowanych lektorów, którzy potrafią napełnić słuchaczy pozytywną energią i zachęcić do poznawania języka obcego. Wszyscy oni posiadają odpowiednie przygotowanie i warsztat umiejętności nauczycielskich, a także entuzjastyczne podejście do pracy, odpowiadające potrzebom słuchaczy nowoczesnych kursów językowych.

Sposób udzielania rabatów w naszej szkole językowej przedstawia się następująco:

5 % rabatu należy się każdemu, kto:
-zapłaci za kurs z góry

-kontynuuje naukę w naszej szkole

-ktoś z rodziny kursanta, już uczy się w naszej szkole

– jest studentem

-zainteresował się naszą szkołą poprzez polecenie znajomego

– posiada Kartę Dużej Rodziny

10% rabatu przyznajemy kursantowi jeżeli uczęszcza już w naszej szkole na kurs z innego języka.

Na kurs do naszej szkoły językowej można się zapisać w każdym momencie. Wtedy kursant jest przyporządkowywany do istniejącej już grupy. Kwota za kurs będzie niższa, adekwatnie do ilości godzin, które dana grupa już odbyła.

Każdy kursant ma prawo do bezpłatnej lekcji próbnej niezależnie od momentu, kiedy chce zapisać się na kurs (może to być nawet środek roku szkolnego). Jest to okazja na poznanie lektora i sposobu prowadzenia zajęć. Dopiero po lekcji próbnej, kursant podejmuje decyzję, czy chce uczęszczać na kurs. Lekcja próbna nie obowiązuje w grupach indywidualnych oraz grupach typu comfort.

W takim przypadku mamy trzy rozwiązania:

  1. Zaproponowanie innej grupy na takim samym poziomie zaawansowania.
  2. Zaproponowanie nauki w grupie COMFORT, co będzie związane ze zwiększeniem opłaty o 30%.
  3. Kiedy klient już opłacił kurs, zwrot pieniędzy.

Czasami w wyniku zdarzeń losowych grupy się rozpadają. Wtedy rozwiązania są podobne jak w przypadku, gdy grupa się nie utworzy tj. zaproponowanie nauki w innej grupie na tym samym poziomie zaawansowania lub zwrócenie nadpłaconej przez Klienta kwoty, licząc od ostatnich zajęć grupy, która uległa rozwiązaniu.

Klient ma czas na rozwiązanie umowy najpóźniej 3 dni od daty lekcji próbnej, jednak nie później niż przed pierwszymi programowymi zajęciami.

Każdy kursant po ukończeniu kursu otrzymuje potwierdzenie odbycia kursu na danym poziomie językowym. Dyplom trzymuje każdy Kursant, którego frekwencja na zajęciach wynosiła minimum 60% oraz, który przystąpił do testu końcowego, pozytywnie go zaliczając.

Professional English School jest jednym Ośrodkiem Egzaminacyjnym na Podkarpaciu, gdzie można zdać Egzamin TOEFL iBT. Pozwala on na uzyskanie certyfikatu znajomości języka, który jest akceptowany w 8500 uczelniach wyższych na całym świecie.

Organizujemy w naszej szkole językowej specjalnie kursy przygotowujące do Egzaminu TOEFL iBT. Do wyboru mamy zarówno kursy indywidualne jak i grupowe.

W naszej szkole językowej istnieje możliwość płatności w ratach. Są one stałe, niezależnie od tego, ile w danym miesiącu odbędzie się zajęć (np. w grudniu, przez okres świąteczny zajęć jest mniej, ale rata się nie zmienia). Suma wpłaconych rat oraz liczba odbytych godzin szkolenia będą zawsze takie same jak w umowie.

Kursantowi przysługuje prawo do rezygnacji z kursu. Należy złożyć wówczas odpowiednie oświadczenie w sekretariacie szkoły, bez konieczności podawania przyczyny. Kursanta obejmuje jednak trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Oznacza to, że kursant jest zobowiązany płacić za zajęcia kwoty zgodne z umową jeszcze przez trzy miesiące od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji.

W przypadku płatności z góry, zwracamy nadpłaconą przez Kursanta kwotę, licząc od ostatnich zajęć, na których kursant się pojawił. Kwotę pieniędzy do zwrotu obliczamy poprzez pomnożenie liczby godzin pozostałych do końca kursu przez stawkę godzinową.

Istnieje także możliwość żeby na zajęcia uczęszczała za kursanta inna osoba, aby wykorzystać w pełni kurs.

Zaznaczamy jednak, że w przypadku przerwania nauki, odstąpienia od Umowy przed programowym zakończeniem kursu, Klient zobowiązuje się do zwrotu należności za podręczniki, jeśli otrzymał je nieodpłatnie w okresie objętym promocją.

Kursy roczne w naszej szkole języków obcych trwają od października do czerwca. Liczba godzin jest zależna od tego, jaki kurs wybierze klient, np. kurs prowadzony metodą komunikatywną obejmuje 120h lekcyjnych, a kurs Breaking Barriers 90h lekcyjnych.

Tak, taką grupę nazywamy COMFORT. Mają wtedy Państwo gwarancję, że nikt z zewnątrz nie będzie uczęszczał z Państwem na zajęcia. Cena za kurs jest uzależniona od liczby osób w grupie.

Podana kwota za kurs językowy jest kwotą brutto, gdyż nauka języków obcych jest ustawowo zwolniona z podatku VAT. Kwota na umowie jest stała i niezmienna.

Za kurs językowy można zapłacić gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na podany na umowie numer konta bankowego.

Wyślij zgłoszenie na kurs

Oddzwonimy i ustalimy szczegóły kursu. Wysłanie zgłoszenia nie obliguje do podpisania umowy. 

Dołącz na Facebooku!

Polub FanPage Szkoły Językowej Professional English School
i bądź na bieżąco z  ogłoszeniami, startem grup i innymi wydarzeniami w naszej szkole.

Scroll to Top
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.