Kurs do FCE Rzeszów

Kurs przygotowujący do egzaminu FCE w  Professional English School

First Certificate in English (FCE), to egzamin na poziomie średnio zaawansowanym wyższym czyli B2 – według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Certyfikat potwierdza, że potrafisz posługiwać się używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce.

Od stycznia 2015 roku egzamin FCE składa się z czterech (a nie jak dotąd pięciu) części, trwających łącznie 3 godziny 29 minut. W jednym dniu zdaje się części pisemne tj.

 • Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem zostało połączone z testem gramatyczno-leksykalnym),
 • Writing (Pisanie),
 • Listening (Słuchanie).

Egzamin ustny kandydaci zdają w parach w obecności dwóch egzaminatorów w innym dniu niż część pisemna.

Szukasz kursu, który przygotuje Cię do egzaminu FCE w Rzeszowie?
Trafiłeś pod dobry adres. Od 14 lat prowadzimy tego rodzaju kursy. Doświadczenie, zaangażowanie, doskonała kadra lektorów i bogata baza materiałów – to tylko niektóre argumenty przemawiające na naszą korzyść.

Kurs przygotowujący do zdania egzaminu FCE trwa w naszej szkole 120 godzin. Zajęcia zaczynają się w październiku i kończą w czerwcu. Grupy szkoleniowe spotykają się dwa razy w tygodniu x 2 godziny lub raz w tygodniu x 4 godziny.

W trakcie kursu rozwiniesz poszczególne sprawności językowe, utrwalisz wymagany materiał, poznasz strukturę oraz strategie egzaminacyjne i profesjonalnie przygotujesz się do zdania FCE pod czujnym okiem fachowców.

W trakcie zajęć przygotowując się do egzaminu First Certificate in English  skupiamy się przede wszystkim na opanowaniu praktycznych kompetencji językowych.  Nasi kursanci po zakończeniu zajęć są w stanie:

 • zrozumieć główne koncepcje opisane w skomplikowanych tekstach;
 • prowadzić płynna rozmowę na dość szeroki zakres tematów, wyrażając opinie i przedstawiając argumenty;
 • słuchać ze zrozumieniem nagrań  i wykorzystywać usłyszane  informacje;
 • pisać w sposób jasny i szczegółowy, wyrażając opinie i wyjaśniając zalety i wady różnych punktów widzenia.

 

Na zajęciach korzystamy z podręczników ale również licznych materiałów dodatkowych (ksero, materiały on-line). Skupiamy się także na rozwiązywaniu i analizowaniu próbnych testów, tak by opanować technikę zdawania.

Rozwiąż test, spotkaj się z metodykiem i sprawdź ile czasu potrzebujesz, by przygotować się do zdania egzaminu FCE.

Zalety posiadania certyfikatu FCE

Otrzymanie certyfikatu Cambridge English oznacza, że posiadasz jedne z najbardziej cenionych kwalifikacji w zakresie języka angielskiego na świecie. To osiągnięcie, z którego można być naprawdę dumnym.

Certyfikat Cambridge English: First jest uznawany jako potwierdzenie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym wyższym przez tysiące wiodących firm i instytucji edukacyjnych na świecie. Należą do nich:

 • pracodawcy jak na przykład American Express, Agfa-Gevaert, Siemens czy Procter & Gamble;
 • uniwersytet i szkoły wyższe, takie jak University of Bath czy Universidad de Salamanca.

Z jakich części składa się egzamin FCE?

 1. Reading and Use of English – 1 godz. 15 min
 2. Writing -1 godz. 20 min
 3. Listening – 40 min
 4. Speaking 14 min

Oceny  z egzaminu FCE

 • Oceny pozytywne: A, B, C
 • Oceny negatywne: D, E
 • Kandydat musi otrzymać około 60% wszystkich punktów, aby otrzymać ocenę C.

 

 

Struktura egzaminu

 

Część 1: Reading and Use of English

Składa się z siedmiu części; zawiera 52 pytań.

 • Część 1 (8 pytań) – Test wielokrotnego wyboru na podstawie przeczytanego tekstu
 • Część 2 (8 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów
 • Część 3 (8 pytań) – Tworzenie wyrazów pochodnych
 • Część 4 (6 pytań) – Przekształcanie wyrazów
 • Część 5 (6 pytań) – Test wielokrotnego wyboru
 • Część 6 (6 pytań) – Uzupełnianie brakujących części tekstów podanymi możliwymi odpowiedzi
 • Część 7 (10 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu

Za każdą poprawną odpowiedź w częściach 1, 2, 3, 7 otrzymuje się jeden punkt, a w Częściach 4, 5, 6 dwa punkty.

 

Część 2: Writing

 • Pisanie (1 godzina 20 minut) składa się z dwóch części:
 • Część 1 – zadanie obowiązkowe (140-190 słów)
 • Część 2 – kandydat musi napisać tekst (140-190 słów) w formie artykułu, listu/e-maila, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z trzech tematów.

 

Część 3: Listening

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części; zawiera 30 pytań:

 • Część 1 (8 pytań) – test wielokrotnego wyboru
 • Część 2 (10 pytań) – uzupełnianie zdań
 • Część 3 (5 pytań) – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu
 • Część 4 (7 pytań) – test wielokrotnego wyboru.

Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się są różne rodzaje akcentów

 

Część 4: Speaking

Egzamin ustny (14 minut) składa się z czterech części:

 • Część 1 (2 minuty) – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o pracy,, rodzinie, szkole, planach na przyszłość, itp.
 • Część 2 (1 minuta dla każdego kandydata) – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć
 • Część 3 (3 minuty) – rozmowa kandydatów między sobą
 • Część 4 (4 minuty) – dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W egzaminie ustnym bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress