Egzamin TOEIC Bridge

Egzamin TOEIC Bridge w Professional English School

egzamin TOEIC BridgeEgzamin TOEIC Bridge, to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego.

Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

TOEIC® Bridge powstał na specjalne życzenie lektorów języka angielskiego i trenerów językowych.

Format egzaminu TOEIC Bridge

Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.

Listening Comprehension – 25 minut – 50 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja I – interpretacja fotografii 15 zadań
Sekcja II – sytuacje pytanie-odpowiedź 20 zadań
Sekcja III – krótkie dialogi 15 zadań

 

Reading Comprehension – 35 minut – 50 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja IV – uzupełnianie zdań 30 zadań
Sekcja V – teksty z pytaniami 20 zadań

Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów.
Dlatego też, egzaminu nie można ‘oblać’. Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:

  • Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca,
  • Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na istotnych informacjach,
  • Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście,
  • Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście,
  • Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych.

Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie Bridge słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC®.

Przygotowanie do egzaminu TOEIC Bridge
Do egzaminu TOEIC Bridge można przygotować się samodzielnie korzystając z odpowiednich podręczników oraz na kursie w Professional English School.

Czas oczekiwania na wyniki
Egzamin TOEIC Bridge gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych. Istnieje także możliwość otrzymania wyników w trybie ekspresowym, za dopłatą. Wówczas wyniki są podawane w terminie 48 godzin.

Koszt egzaminu
Cena egzaminu to 275 złotych.

Certyfikat TOEIC Bridge
Każdy zdający egzamin TOEIC Bridge otrzymuje certyfikat w formacie A4. Oto wzór:

TOEIC Bridge - wzór certyfikatu

TOEIC Bridge i CEF (Common European Framework of Reference)
Wyniki egzaminu TOEIC Bridge odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób:
A1 = 92+
A2 = 134+
B1 = 170+

Uznawalność egzaminu TOEIC Bridge

Egzamin TOEIC Bridge jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem.

Wśród użytkowników TOEIC Bridge znajdują się szkoły językowe, szkoły wyższe oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie ‘umożliwiającym komunikację’, czyli na przykład w handlu (personel sklepów i supermarketów) lub w armii na niższych szczeblach kariery wojskowej.

Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na umiejętnościach językowych, które wymagają poprawy. W szczególności może zostać wykorzystany przez:

  • Osoby pracujące, które potrzebują podstawowej znajomości języka angielskiego w miejscu pracy,
  • Uczniów na początkowych etapach uczęszczania na kursy językowe,
  • Szkoły średnie i techniczne, jako obiektywne narzędzie pomiaru umiejętności językowych,
  • Działy związane z zarządzaniem zasobów ludzkich w celu przygotowania programów szkoleniowych wewnątrz firmy oraz do pomiaru rozwoju kompetencji językowych w trakcie trwania szkoleń.

Terminy najbliższych sesji egzaminacyjnych TOEIC Bridge

30 czerwiec 2016, godzina 15:00

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress