Egzamin TFI

Egzamin TFI w Professional English School

egzamin TFI RzeszówTFI™ (Test de français international™) to egzamin certyfikujący znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Egzamin ten sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego środowisku pracy i życia osób dorosłych, od poziomu początkującego do zaawansowanego – niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia.

Język francuski – używany przez ponad 170 milionów osób każdego dnia – jest językiem szeroko rozpowszechnionym w komunikacji międzynarodowej i biznesowej. Osoby pracujące zawodowo, które chcą pracować w różnych krajach i zaprezentować znajomość kilku języków, mogą skorzystać w tym celu z rzetelnego, obiektywnego i uznanego egzaminu TFI™.

Najważniejsze informacje o egzaminie TFI

Jaki format ma egzamin TFI

Egzamin TFI™ trwa około 110 minut, cała sesja egzaminacyjna około 2 godzin 15 minut. Jest to test wyboru (A, B, C lub A, B, C i D). TFI™ składa sie ze 180 zadań testowych podzielonych na dwie części po 90 zadań każda. Za każdą część można otrzymać od 5 do 495 punktów. Łączna ocena z egzaminu to 10-990 punktów. Zatem egzaminu się nie ‘oblewa’, zawsze otrzymuje się punktację na ciągłej, konsekwentnej skali.

Kto wykorzystuje certyfikat TFI

 • Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki egzamin TFI w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy
 • Instytucje akademickie: wykorzystują egzamin TFI jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TFI™ jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu
 • Szkoły językowe: wspomagają się egzaminem TFI™ przy podziale kursantów na grupy o identycznym poziomie zaawansowania, w zewnętrzny i obiektywny sposób demonstrują studentom ich postępy i słuszność wyboru miejsca nauki
 • Firmy i korporacje: wykorzystują egzamin TFI w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o wyniki egzamin TFI podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie
 • Służba Cywilna i inne organizacje: wykorzystują egzamin TFI do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym

Aby dowiedzieć się więcej na temat efektywnych sposób wykorzystania egzaminu TFI™, odwiedź sekcje dedykowane poszczególnym segmentom rynku: firmy i korporacjeinstytucje akademickieszkoły językowenauczyciele, oraz Służba Cywilna.

Wzór certyfikatu

Egzamin TFI - wzór certyfikatu

Koszt Egzaminu

Dla klientów indywidualnych, egzamin kosztuje:

 • 300 złotych + 20 złotych za certyfikat dla studentów i osób poszukujących pracy (zarejestrowanych w UP)
 • 355 złotych + 20 złotych za certyfikat dla pozostałych osób

Format – egzamin TFI

Rozumienie ze słuchu – 42 minuty – 90 pytań

Ilość zadań w sekcji

Sekcja I – sytuacje pytanie-odpowiedź

40 zadań

Sekcja II – krótkie dialogi

30 zadań

Sekcja III – krótkie konwersacje

20 zadań

 

Rozumienie tekstu czytanego – 68 minut – 90 pytań

Ilość zadań w sekcji

Sekcja IV – identyfikowanie błędów w zdaniu

25 zadań

Sekcja V – uzupełnianie zdań

25 zadań

Sekcja VI – pytania do tekstów

40 zadań

 

EgzaminTFI i poziomy Rady Europy

TFI (10-990 pkt)

A2

B1

B2

C1

Listening (5-495 pkt)

85

160

300

395

Reading (5-495 pkt)

105

185

305

430

TOTAL

190

345

605

825

Więcej informacji na temat badań przeprowadzonych nad przełożeniem punktacji egzaminów ETS na skalę Rady Europy (CEF) znajdziesz w sekcji Poziomy Rady Europy (CEF).

 Jaki format ma egzamin na certyfikat TFI™?

Egzamin TFI™ trwa około 110 minut, cała sesja egzaminacyjna około 2 godzin 15 minut. Jest to test wyboru (A, B, C lub A, B, C i D). TFI™ składa sie ze 180 zadań testowych podzielonych na dwie części po 90 zadań każda. Za każdą część można otrzymać od 5 do 495 punktów. Łączna ocena z egzaminu to 10-990 punktów. Zatem egzaminu się nie ‘oblewa’, zawsze otrzymuje się punktację na ciągłej, konsekwentnej skali.

Zarejestruj się na sesję egzaminu TFI™ w akredytowanym ośrodku ETS Global – Professional English School

Kto wykorzystuje certyfikat TFI™?

 • Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki TFI™ w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy
 • Instytucje akademickie: wykorzystują TFI™ jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TFI™ jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu
 • Szkoły językowe: wspomagają się egzaminem TFI™ przy podziale kursantów na grupy o identycznym poziomie zaawansowania, w zewnętrzny i obiektywny sposób demonstrują studentom ich postępy i słuszność wyboru miejsca nauki
 • Firmy i korporacje: wykorzystują TFI™ w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o wyniki TFI™ podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie
 • Służba Cywilna i inne organizacje: wykorzystują TFI™ do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym

Aby dowiedzieć się więcej na temat efektywnych sposób wykorzystania egzaminu TFI™, odwiedź sekcje dedykowane poszczególnym segmentom rynku: firmy i korporacjeinstytucje akademickieszkoły językowenauczyciele, oraz Służba Cywilna.

 

Koszt egzaminu

Dla klientów indywidualnych, egzamin kosztuje:

 • 300 złotych + 20 złotych za certyfikat dla studentów i osób poszukujących pracy (zarejestrowanych w UP)
 • 355 złotych + 20 złotych za certyfikat dla pozostałych osób

Wzór certyfikatu

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress