Egzamin ósmoklasisty – j. angielski

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty stawia przed uczniem wysokie wymagania i ma istotny wpływ na kierunek jego dalszej edukacji, dlatego warto dobrze się do niego przygotować.

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego  w Professional English School daje poczucie bezpieczeństwa, że uczeń będzie przygotowany do egzaminu profesjonalnie i efektywnie.
W trakcie 90 godzinnego kursu uczniowie powtórzą i usystematyzują wiedzę, oraz kluczowe umiejętności egzaminacyjne. Podczas zajęć będą również rozwiązywać różnorodne zadania egzaminacyjne oraz próbne testy, a także wypracują skuteczne strategie egzaminacyjne.

Egzamin ósmoklasisty

Co zapewniamy na kursie

  • Dokładną analizę poziomu i potrzeb ucznia oraz dobór odpowiedniej grupy.
  • 90 godzin intensywnej nauki pod okiem sprawdzonych lektorów.
  • Gruntowną powtórkę i utrwalenie słownictwa oraz zagadnień gramatycznych, które uczeń powinien znać na koniec szkoły podstawowej.
  • Rozwinięcie umiejętności czytania, pisania i słuchania ze zrozumieniem oraz poszerzenie znajomości funkcji i środków językowych.
  • Intensywny trening zadaniowy.
  • Ćwiczenie strategii egzaminacyjnych do każdej z pięciu części egzaminu.
  • Systematyczne testowanie umiejętności egzaminacyjnych i stopniowe oswajanie z formułą egzaminu.

Cena kursu – 1530,00 zł (90 godzin).
W podanej cenie są zawarte: audyt językowy, 90 godzinny kurs, opieka lektora, raport postępów, próbny egzamin na półmetku pracy!

Sprawdź inne ceny i zniżki

Egzamin ósmoklasisty  – części składowe

1. Rozumienie ze słuchu
Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią krótkie teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym – nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

2. Znajomość funkcji językowych Zadania w tej części arkusza egzaminacyjnego sprawdzają znajomość funkcji
językowych oraz podobieństw i różnic w sposobie ich realizacji w języku polskim i obcym. Znajomość tych zagadnień uwzględniona jest w podstawie programowej w wymaganiach szczegółowych dotyczących reagowania na wypowiedzi oraz świadomości językowej. Zadania oparte są na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym. Podstawę części zadań sprawdzających wiedzę z zakresu znajomości funkcji językowych mogą stanowić wysłuchane krótkie (jedno-,dwuzdaniowe) wypowiedzi, odtwarzane dwukrotnie z płyty CD, wraz z instrukcja mi w języku polskim dotyczącymi rozwiązywania zadań.

3. Rozumienie tekstów pisanych Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

4. Znajomość środków językowych Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

5. Wypowiedź pisemna Ta część zawiera tylko jedno zadanie, bez możliwości wyboru. Zadanie polega na napisaniu krótkiego tekstu (50-120 wyrazów). Podany jest początek wypowiedzi oraz trzy podpunkty, który zdający powinien rozwinąć

Rodzaje zadań: otwarte (takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź) i zamknięte (takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych).
W latach 2018/2019 – 2020/2021 poziomem docelowym egzaminu opisanym za pomocą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego będzie A2/A2+, w kolejnych latach A2+(B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi).

Warto wybrać kurs w naszej szkole i dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress