Szkoła Językowa Professional English School zaprasza do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego. Projekt „Angielski przepustką do sukcesu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wzrost kwalifikacji w obszarze języków obcych wśród 360os. (216K;144M) w wieku 25lat i więcej, wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku 50 lat i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem kwalifikacji językowych, poprzez udział w szkoleniach z języka angielskiego, zakończonych zewnętrznym egzaminem TGLS potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zg. z ESOKJ, w okresie 01.09.2019-30.11.2020r.

Założenia projektu:

  • Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń językowych z języka angielskiego
  • Szkolenia będą odbywać się zarówno w weekendy jak i w dni powszednie
  • Uczestnicy podzieleni zostaną na grupy maksymalnie 12 osobowe
  • Uczestnicy otrzymają darmowe podręczniki i materiały szkoleniowe
  • Kompetencje językowe potwierdzi zorganizowany na zakończenie kursu egzamin certyfikujący
Kursanci business english

Jak zapisać się na bezpłatny kurs j. angielskiego?

Gdzie odbywają się zajęcia?

ON-LINE

Zajęcia stacjonarne

Zgodnie z wymogami COV19
zajęcia odbywają się on-line
przy pomocy programu MS Teams

Aeroklub Rzeszowski
Jasionka 926

blank