Kurs języka angielskego dla dzieci 10-12 lat

Kursy dla  dzieci w wieku 10-12 lat stanowią kontynuację wcześniejszych etapów nauki i dają możliwość poszerzenia wiadomości. Uczniowie doskonalą nabyte sprawności językowe (czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie). Szczególny nacisk na tym etapie jest kładziony na rozwijanie świadomej komunikacji w sytuacjach codziennych. Program jest ambitny i stawia przed uczniami nowe wyzwania.

Skuteczność naszych kursów opiera się na doskonale dobranych grupach, nie tylko pod kątem wieku ale przede wszystkim pod kątem poziomu znajomości języka. Nowy uczeń  podchodzi  do testu pisemnego oraz ustnej rozmowy z metodykiem. Takie dwuetapowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności pozwala na dobranie grupy idealnej pod kątem poziomu, a tym samym umożliwia efektywne postępy w nauce.

Angielski dla dzieci 10-12 lat

Językowe podróże

Kursy językowe są prowadzone w małych grupach, co  zapewnia odpowiednią dynamikę pracy, a lektor może poświęcić każdemu uczniowi maksymalną uwagę.

Nasze lekcje są przemyślane i atrakcyjne dla dzieci. Uczymy wykorzystując sprawdzone metody i techniki pracy oraz stosując nowoczesne technologie. Uczeń prze cały czas trwania kursu jest inspirowany  i motywowany przez lektora.

Klucz  do sukcesu naszych kursów tkwi też w spójnym systemie regularnych powtórek, dzięki czemu materiał jest solidnie utrwalony.Postępy są na bieżąco monitorowane poprzez wypracowany i spójny system oceniania, dzięki czemu mamy pewność skuteczności nauki. Lektorzy pozostają w stałym kontakcie z Rodzicami, przekazując informację o przerobionym materiale i progresie kursanta.

Organizacja Kursu:

  • Liczba zajęć w roku (wrzesień – czerwiec) – 66 godzin
  • Czas trwania zajęć 2 x 60 minut / tydzień
  • Liczba dzieci w grupie 5-10
  • Rodzic jest informowany o postępach dziecka poprzez:
  • regularnie wysyłane e-maile
  • raport semestralny i końcowo-roczny
  • Postępy ucznia są sprawdzane za pomocą testów pisemnych i odpowiedzi ustnych
  • Podręcznik: Big English
  • GRATIS kursant otrzymuje: podręcznik + zeszyt ćwiczeń (przy zapisie do 7 września 2019) oraz min. 2 spotkania tematyczne
Szkoła językowa - angielski-dla-dzieci-10-12-lat-organizacja-kursu

a tak dzieci bawią się na dodatkowych spotkaniach…

Mikołajki 2018 - szkoła językowa
Halloween 2018 - Dodatkowa impreza dla dzieci
Szkoła językowa - warsztaty angielskiego
Więcej ->

3 KROKI do rozpoczęcia nauki w naszej szkole

Zrób pierwszy krok – porozmawiaj z konsultantem

Zadzwoń teraz
Kursy językowe

Jak możemy ci pomóc?